Lad borgerne bestemme

Gladsaxe Kommune har afprøvet metoden borgerbudgettering i forbindelse
med klimatilpasning. Ambition var at lade borgerne bestemme og styrke sociale
netværk, engagement og ejerskab i et lokalområdet. Arbejdet blev forankret i
en tværgående styregruppe.

Læs artiklen – om 7 centrale pointer fra arbejdet

Af Morten Ronnenberg Møller, Center for God Forvaltning, teamleder Kathrine Stefansen,
Klima & Natur, begge Gladsaxe Kommune samt Ph.d.-studerende Nina Moesby Bennetsen,
Roskilde Universitet, tidligere Gladsaxe Kommune