Retssikkerhed

Vi tilrettelægger kurser, der styrker kapaciteten hos forvaltninger i danske kommuner

Læs mere her

Borgerbudgettering

’Når det er din egen idé, kæmper du lidt mere for den’. Erfaringerne fra borgerbudgettering viser, at når der gives reel plads til at borgerne kan gennemføre deres egne ideer, så stiger ejerskabet.

Læs mere her

Samskabelse

Når borgerne er med til at designe offentlige ydelser – bliver opbakningen større.

Læs mere her

Hvad er udfordringen?

Mange kommunale medarbejdere løber rigtig stærkt. Alligevel føler mange borgere sig ikke tilstrækkeligt hjulpet af den hjælp kommunen giver. Det fører til frustration hos borgerne og et presset arbejdsmiljø for medarbejderne.

Hvad gør vi?

Center for God Forvaltning tilbyder rådgivning, inspiration og kurser til myndigheder og sociale foreninger der gerne vil reducere antallet af klager og øge antallet af tilfredse borgere for de samme penge eller færre.

Hvad kan du gøre?

God forankring er en forudsætning for bæredygtig forandring. Den proces er vi alle medspillere i og ansvarlige for. Læs om god forvaltning i praksis her, download vores materialer og deltag selv i debatten,