Digitalisering – er det god forvaltning? Fredag kl. 15:00

Hello

Digitalisering markerer et skifte i kontakten mellem de offentlige myndigheder og borgere. Hvor ’alle sanser’ før kunne tages i brug’ og forståelsen sikres gennem spørgsmål og svar, er digital kommunikation en skriftlig og ofte ’envejs’.

Det stiller krav – både til borgerne, der skal vide, hvordan man ’får budskabet igennem’ på de digitale platforme. Og til de digitale systemer, der skal formidle relevant information. Og så er der grupper af borgere, der har vanskeligt ved at benytte de digitale platforme:

  • Hvordan og i hvilket omfang kan en digital kommunikation bidrage til god forvaltning?
  • Hvilke krav stiller det til borgerne og systemet
  • Er der grænser for, hvad og hvor komplekse problemstillinger, der kan formidles digitalt?
  • Hvad kan der gøres for at få grupper, der er udenfor IT-fællesskabet, med?

Vær med, når Susanne Olesen, Dansk Handicapforbund, Bent Aage Rasmussen, Danske Ældreråd og Kræn Blume Jensen, Forskningsleder SFI diskuterer digitalisering.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *