Ordbog for borgere og bisiddere

Hvad mener sagsbehandleren, når hun siger ‘partshøring’ og ‘agterskrivelse’? Og hvornår har offentlige myndigheder ‘notatpligt’?

Få svar i vores ordbog_for_bisiddere

Sådan stiller du de rigtige spørgsmål

Her kan du læse om hvordan du kan bruge spørgeteknik til at fremme den gode forvaltning.

spoergsmaal_center-for-god-forvaltning

Kort over sagens gang

Fuldmagt

Skabelon til at skrive en klage

Sådan læser du en afgørelse