Indlæg af Malene Sønderskov

Hvor sikker er retssikkerheden?

Retssikkerhed er, forenklet set, når der er sammenhæng mellem den ret og pligt, som en borger kan læse i loven, og den ret og pligt, som borgeren faktisk oplever bliver udført af de offentlige myndigheder. Det er f.eks. ikke god retssikkerhed, når kommunen ikke i tilstrækkelig grad inddrager væsentligt materiale, som borgeren har fremlagt i […]

Samskabelse er god forvaltning – Torsdag kl. 15:45 og Fredag kl. 11:45

Samskabelse er på dagsordenen i mange kommuner, men også internationalt.  Men hvordan kommer man fra ord til handling og fra retorik til praksis? Center for God Forvaltning samarbejder med den engelske socialøkonomiske virksomhed Shared Future om processer, hvor lokalsamfund og lokaldemokrati styrkes. Kom, lyt og tal med om hvordan man udvikler principperne for samskabelse fra […]

Digitalisering – er det god forvaltning? Fredag kl. 15:00

Digitalisering markerer et skifte i kontakten mellem de offentlige myndigheder og borgere. Hvor ’alle sanser’ før kunne tages i brug’ og forståelsen sikres gennem spørgsmål og svar, er digital kommunikation en skriftlig og ofte ’envejs’. Det stiller krav – både til borgerne, der skal vide, hvordan man ’får budskabet igennem’ på de digitale platforme. Og […]

Spørg advokaten: Er det god forvaltning? Fredag kl. 10:00 Søndag kl. 10:45

Forvaltningsloven er kommunernes ’grundlov’. Den regulerer sagsbehandlingen og samarbejdet mellem kommune og borgere. Ifølge forvaltningsloven har alle borgere ret til at medvirke til behandlingen af deres egen sag. Til at få en fyldestgørende og skriftlig begrundelse, når afgørelser ikke er til gunst for dem. Og til at klage. Dét er god forvaltning. Advokat Sanne Møller […]

Forældreråd – er det vejen til God Forvaltning? Lørdag kl. 15:00

Borgerne klager som aldrig før – siger kommunerne. En del tilsyneladende ’bare for en sikkerheds skyld’. Omvendt får mange af dem medhold. I 2015 traf kommunerne f.eks. kun en rigtig afgørelse i ca. 40% af sagerne på handicapområdet i serviceloven. I over halvdelen af sagerne, havde kommunen ikke overholdt spillereglerne for god sagsbehandling. Derfor opretter […]

Mening med Galskaben

  Hvad mener sagsbehandleren, når hun siger ‘partshøring’ og ‘agterskrivelse’? Og hvornår har offentlige myndigheder ‘notatpligt’? Af Malene Sønderskov, Partner Når vi som borgere får brug for hjælp fra ’det offentlige’, er de første møder ofte en skræmmende oplevelse. Mødet sker ofte på baggrund af en begivenhed, der har rystet vores tilværelse og identitet. Vi […]

Som man råber i skoven

Som man råber i skoven får man svar Jeg tror de fleste af os kender situationen. Vi bliver præsenteret for med en beslutning, et krav, en opfordring, som vi ikke bryder os om. Og rent instinktivt starter vi et ’modangreb’. Nogle af os retter ligefrem et sandt maskingevær af protester og indvendinger imod den, der […]