Indlæg af Morten Ronnenberg møller

God samskabelse i praksis – en mini-guide

Samskabelse er anderledes, besværligt og fyldt med risici. Det kan være svært at skabe ejerskab hos borgerne og lige så vanskeligt at flytte initiativet væk fra medarbejderne. Men når det lykkes, giverdet  stærke resultater. Denne mini-guide samler en række af de praktiske erfaringer, som Center for God Forvaltning har fra projekter om samskabelse i danske […]

Borgerbudgettering fik tæv på Folkemødet

Debat i teltet hos Landdistrikternes Fællesråd Er borgerbudgettering bare gammel vin på nye flasker? Og er samskabelse og borgerbudgettering ikke blot nye DJØF-ord, for det vi har gjort i årtier, spurgte Odsherreds borgmester @Thomas Adelskov. Og forsker Hanne Tanvig fra Københavns Universitet fulgte op: Borgerbudgettering – Batter det noget i forhold til de udfordringer landdistrikterne […]

Lad borgerne bestemme

Gladsaxe Kommune har afprøvet metoden borgerbudgettering i forbindelse med klimatilpasning. Ambition var at lade borgerne bestemme og styrke sociale netværk, engagement og ejerskab i et lokalområdet. Arbejdet blev forankret i en tværgående styregruppe. Læs artiklen – om 7 centrale pointer fra arbejdet Af Morten Ronnenberg Møller, Center for God Forvaltning, teamleder Kathrine Stefansen, Klima & […]

Borgerbudgettering for borgere – Torsdag kl. 18:00 – 18:45

Hvordan ville du bruge 150.000 kroner fra kommunens kasse, hvis det skulle hjælpe dit lokalområde? Borgerbudgettering er anerkendt som et af de stærkeste redskaber til at styrke lokaldemokrati og et lokalområdes sammenhængskraft. Kom og hør hvordan borgerbudgettering fungerer, hvad det giver, og hvad der skal til, for at få det til din kommune. Torsdag under […]

Anklagemyndigheden – Fra klassisk etat til moderne myndighed. Lørdag kl. 11:45

Anklagemyndigheden er en moderne myndighed med dybe rødder i klassiske værdier om retfærdighed, men er også en virksomhed med behov for en moderne udviklingskultur. Hør om arbejdet med, at redefinere myndighedens værdisæt og grundfortælling og hvad synlige værdier har at gøre med god forvaltning. Rigsadvokat Ole Hasselgaard fortæller og Malene Sønderskov udfordrer: Hvad kan vi […]