Ordbog for borgere og bisiddere

Hvad mener sagsbehandleren, når hun siger ‘partshøring’ og ‘agterskrivelse’? Og hvornår har offentlige myndigheder ‘notatpligt’?

Få svar i vores ordbog_for_bisiddere